"มอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแก่นักศึกษาวิชาทหาร" 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 

โดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนายการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  ได้รับเกียรติจาก ท่านเดชสกล อดัม นายอำเภอสำโรงทาบ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ในการเชิดชูการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ