โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
โดย กองพลทหารราบที่ 6 / กองกำลังสุรนารี / กอ.รมน. ภาค2 สย.2

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

                    วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 4/2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์  โดย พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผบ.กกล.สุรนารี (2) ประธานในพิธี  อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) ติวเตอร์ English