ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม "สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560"
ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
พบกับกิจกรรมต่างมากมาย อาทิ
เล่านิทาน คัดอักษรจีน เปิด Dictionary เป็นต้น