แสดงบทความ 1 - 7 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • สภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี โครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี โครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์วันที่ 13 กรกฎาคม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 19:08 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ ฝึกระเบียบแถวในกิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาด เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ ฝึกระเบียบแถวในกิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาดวันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี                    ในคาบกิจกรรเคร ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 01:27 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑งานกิจกรรมนักเรียน - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยด้านการบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 20:03 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • มอบดอกดารารัตน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มอบดอกดารารัตน์แก่อำเภอสำโรงทาบวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเร ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2560 22:25 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน พ.ศ.2560 ตามโครงการโรงเรียนส ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:14 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประช ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:07 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
 • กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ""มอบดวงใจรัก แด่...แม่"ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:03 โดย เอสอาร์เค รันนิ่ง
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/1aS3n0eGecEBX3Q6a7xnWMIMBc73RFImP?usp=sharing
กิจกรรมธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/srk-activities/dhamma
https://training.obec.go.th/#/Login
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/docs
http://122.154.140.98/
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/publication
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/journal
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/email
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/srk-annoucement
http://school.srk.ac.th/excellent-1

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/excellent-1
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/cert_esan67

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/tcas

http://www.obectv.tv/index.html
เอกสารที่เกี่ยวข้อง Click

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/thaiedresearch

https://plus.google.com/103567827992037673258

http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/sibs

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/office365/home

https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/dlitspm33/home

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/dlit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFlss9qZeSCK1ko6Rwca-iGx63n9N9Y-9ZfhHSlMiUtqE5nw/viewform

http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://portal.bopp-obec.info/obec60/
https://sgs.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.mua.go.th/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/index.php
http://www.obec.go.th/

http://www.niets.or.th/


https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/klum-brihar-ngan-bukhkhl-sphm-33/khx-kph-7-xxnlin